takki.us

A Takizawa Hideaki Fan Site

Tackey’s Stage

Stageplays & Musicals:

2018 | Takizawa Kabuki 2018 (Tokyo | Nagoya)
2017 | Takizawa Kabuki 2017
2016 | Takizawa Kabuki 2016
2015 | Takizawa Kabuki 10th Anniversary (Tokyo | Singapore)
2014 | Takizawa Kabuki 2014 (Fukuoka | Tokyo)
2013 | Takizawa Enbujo 2013
2013 | Shinshun Johnny’s World with Tackey (2013)
2012 | Takizawa Kabuki 2012
2012 | Shinshun Takizawa Kakumei (2012)
2011 | Takizawa Kabuki 2011
2011 | Shinshun Takizawa Kakumei (2011)
2010 | Takizawa Kabuki
2010 | Shinshun Jinsei Kakumei (2010) & Shinshun Takizawa Kakumei
2009 | Takizawa Enbujo ’09
2009 | Shinshun Takizawa Kakumei
2008 | Takizawa Enbujo ’08
2007 | Takizawa Enbujo 2007
2006 | One! ~ The History of Tackey ~
2006 | Takizawa Enbujo
2004 | Dream Boy (Osaka)
2004 | Dream Boy (Tokyo)
1998 | Mask
1997 | Kyo To Kyo

Concerts:

2018 | Thank You Show ~epilogue~
2018 | Tackey X’mas Show 2018 ~ with you and me ~
2017 | Tackey X’mas Show 2017 ~ with you and me ~
2016 | Tackey X’mas Show 2016 ~ with you and me ~
2016 | Youtachi wa nani shini? Tackey & Tsubasa Concert sokoni TakiTsuba ga watashi wo matteiru shogatsu wa Tokyo | Osaka e
2015 | Tackey & Tsubasa Concert 2015 Futari Tabi
2014 | T&T Two Tops Treasure Tour 2014
2012 | Tackey Summer LOVE Concert 2012
2011 | T&T Special Live
2010 | Takitsuba Matsuri
2010 | Tackey Summer Solo Concert ’10
2009 | Takisama (Tackey Summer) Solo Concert ’09
2008 | Tackey & Tsubasa Best Tour 2008
2007 | Tackey & Tsubasa Best Tour 07-08
2007 | Tackey & Tsubasa Concert ’07 (Dame Tour – Additional Shows)
2007 | Tackey & Tsubasa Concert ’07 (Dame Tour)
2006 | Tackey & Tsubasa Christmas Concert
2005 | Takki Solo Concert: Sayonara 2005, Arigatou
2005 | Tackey & Tsubasa Izumo Concert
2005 | Tackey & Tsubasa Go! Con 2005
2004 | Tackey & Tsubasa Harucon Spring Concert
2003 | Tackey & Tsubasa To be or not to be Tour
2002 | Tackey & Tsubasa Hatachi Debut Concert

Scroll to top